Chủ tịch Hà Nội có 85,33% phiếu tín nhiệm cao

06/12/2023 12:06

Sáng 6/12, HĐND Tp.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND Thành phố bầu.

Sáng 6/12, HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp cuối năm. Một trong những nội dung quan trọng, nhận được nhiều sự quan tâm trong ngày làm việc hôm nay là việc lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh được HĐND Thành phố bầu.

Mở đầu phiên làm việc chủ tọa báo cáo tổng hợp các nội dung thảo luận tại tổ về nội dung liên quan lấy phiếu tín nhiệm; bầu Ban kiểm phiếu; sau đó các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Sự kiện - Chủ tịch Hà Nội có 85,33% phiếu tín nhiệm cao

Lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh được HĐND Thành phố bầu.

Ngay sau khi công bố kết quả, HĐND TP thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh do HĐND TP bầu với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội (Tín nhiệm cao - Tín nhiệm - Tín nhiệm thấp):

Khối HĐND Tp.Hà Nội

1, Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội: 82 (93,18%) - 5 (5,68%) - 1 (1,14%)

2, Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tp.Hà Nội: 78 (88,64%) - 7 (7,95%) - 3 (3,41%)

3, Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội: 80 (90,91%) - 5 (5,68%) - 3 (3,41%)

4, Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tp.Hà Nội 77 (87,5%) - 8 (9,09%) - 3 (3,41%)

5, Duy Hoàng Dương - Trưởng ban Pháp chế HĐND Tp.Hà Nội: 77 (87,5%) - 10 (11,36%) - 1 (1,14%)

6, Đàm Văn Huân - Trưởng ban Đô thị HĐND Tp.Hà Nội: 77 (87,5%) - 4 (4,55%) - 7 (7,95%)

7, Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tp.Hà Nội: 78 (88,64%) - 7 (7,95%) - 3 (3,41%)

Khối UBND Tp.Hà Nội:

1, Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội: 75 (85,23%) - 8 (9,09%) - 4 (4,55%)

2, Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.Hà Nội: 62 (70,45%) - 22 (25%) - 4 (4,55%)

3, Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội: 59 (67,05%) - 24 (27,27%) - 5 (5,68%)

4, Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội: 70 (79,55%) - 14 (15,91%) - 4 (4,55%)

5, Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội: 81 (92.05%) - 7 (7,95%) 0

6, Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội: 68 (77,27%) - 13 (14,77%) - 7 (7,95%)

7, Trần Thế Cương, Ủy viên UBND Tp.Hà Nội, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hà Nội: 72 (81,82%) - 11 (12,5%) - 5 (5,68%)

8, Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND Tp.Hà Nội: 80 (90,91%) - 6 (6,82%) - 2 (2,27%)

9, Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 83 (94,32%) - 5 (5,68%) - 0

10, Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Du lịch Tp.Hà Nội: 66 (75%) - 18 (20,45%) - 3 (3,41%)

11, Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Y tế Tp.Hà Nội: 67 (76,04%) - 19 (21,59%) - 2 (2,27%)

12, Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Ngoại vụ Tp.Hà Nội: 54 (61,36%) - 22 (25%) - 11 (12,5%)

13, Đỗ Đình Hồng Ủy viên UBND, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao Tp.Hà Nội: 48 (54,55%) 31 (35,23%) 9 (10,23%)

14, Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND; Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.Hà Nội: 79 (89,77%) - 6 (6,82%) - 3 (3,41%)

15, Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tài chính Tp.Hà Nội: 79 (89,77%) - 6 (6,82%) - 3 (3,41%)

16, Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Xây dựng Tp.Hà Nội: 79 (89,77%) - 7 (7,95%) - 1 (1,14%)

17, Lê Anh Quân Ủy viên UBND, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội: 68 (77,27%) 14 (15,91%) 6 (6,82%)

18, Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Tp.Hà Nội: 60 (68,18%) - 26 (29,55%) - 2 (2,27%)

19, Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Giao thông Vận tải Tp.Hà Nội: 70 (79,55%) - 17 (19,32%) - 1 (1,14%)

20, Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an Tp.Hà Nội: 77 (87,5%) - 9 (10,23%) - 2 (2,27%)

21, Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tư pháp Tp.Hà Nội: 59 (67,05%) - 27 (30,68%) - 2 (2,27%)

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Hà Nội có 85,33% phiếu tín nhiệm cao" tại chuyên mục HỘI NHẬP.