Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh của Tp.HCM

08/12/2023 00:05

Kỳ họp thứ 13, HĐND Tp.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 31 người giữ chức vụ do HĐND Tp.HCM bầu hoặc phê chuẩn.

Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm), HĐND Tp.HCM khóa X đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 chức danh khối HĐND và UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu đối với 31 lãnh đạo chủ chốt của Thành phố này được lấy phiếu tại kỳ họp lần này, gồm 5 người thuộc khối HĐND và 26 người khối UBND Tp.HCM.

Theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội, Tp.HCM lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND Tp.HCM bầu hoặc phê chuẩn.

Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá, gồm Tín nhiệm cao, Tín nhiệm và Tín nhiệm thấp. Tổng số phiếu phát ra là 81, thu về 81 phiếu.

Sự kiện - Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh của Tp.HCM

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 31 chức danh do HĐND Tp.HCM bầu hoặc phê chuẩn vào chiều 7/12.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đối với việc lấy phiếu tín nhiệm, cần đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

"Đây cũng là dịp để từng cán bộ tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND Tp.HCM khi nhận nhiệm vụ, xem mình thực hiện được đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao", ông Nên nói.

Kết quả người có phiếu Tín nhiệm cao nhiều nhất là Chủ tịch HĐND Tp.HCM Nguyễn Thị Lệ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tp.HCM Nguyễn Văn Nam, đều được 73 phiếu.

Tiếp đó Giám đốc Công an Tp.HCM Lê Hồng Nam được 71 phiếu và Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi có 69 phiếu Tín nhiệm cao.

Người có phiếu Tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai (13 phiếu); kế đến là Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã (10 phiếu), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng (9 phiếu).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Khối HĐND Tp.HCM

1. Chủ tịch HĐND Tp.HCM Nguyễn Thị Lệ

- Tín nhiệm cao: 73

- Tín nhiệm: 6

- Tín nhiệm thấp: 2

2. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Lê Trương Hải Hiếu

- Tín nhiệm cao: 67

- Tín nhiệm: 12

- Tín nhiệm thấp: 2

3. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Cao Thanh Bình

- Tín nhiệm cao: 66

- Tín nhiệm: 12

- Tín nhiệm thấp: 3

4. Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Thị Thanh Vân

- Tín nhiệm cao: 66

- Tín nhiệm: 15

- Tín nhiệm thấp: 0

5. Trưởng Ban Pháp chế Phạm Quỳnh Anh

- Tín nhiệm cao: 70

- Tín nhiệm: 9

- Tín nhiệm thấp: 2

Khối UBND Tp.HCM

1. Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi

- Tín nhiệm cao: 69

- Tín nhiệm: 10

- Tín nhiệm thấp: 2

2. Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Ngô Minh Châu

- Tín nhiệm cao: 69

- Tín nhiệm: 12

- Tín nhiệm thấp: 0

3. Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Võ Văn Hoan

- Tín nhiệm cao: 64

- Tín nhiệm: 14

- Tín nhiệm thấp: 3

4. Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Dương Anh Đức

- Tín nhiệm cao: 59

- Tín nhiệm: 17

- Tín nhiệm thấp: 5

5. Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường

- Tín nhiệm cao: 66

- Tín nhiệm: 14

- Tín nhiệm thấp: 1

Ủy viên UBND Tp.HCM

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Dũng

- Tín nhiệm cao: 52

- Tín nhiệm: 23

- Tín nhiệm thấp: 6

2. Chánh Thanh tra Tp.HCM Đặng Minh Đạt

- Tín nhiệm cao: 56

- Tín nhiệm: 24

- Tín nhiệm thấp: 1

3. Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh

- Tín nhiệm cao: 65

- Tín nhiệm: 16

- Tín nhiệm thấp: 0

4. Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa

- Tín nhiệm cao: 66

- Tín nhiệm: 15

- Tín nhiệm thấp: 0

5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đinh Minh Hiệp

- Tín nhiệm cao: 50

- Tín nhiệm: 27

- Tín nhiệm thấp: 4

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu

- Tín nhiệm cao: 59

- Tín nhiệm: 22

- Tín nhiệm thấp: 0

7. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm

- Tín nhiệm cao: 49

- Tín nhiệm: 25

- Tín nhiệm thấp: 7

8. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai

- Tín nhiệm cao: 52

- Tín nhiệm: 16

- Tín nhiệm thấp: 13

9. Giám đốc Công an Tp.HCM Lê Hồng Nam

- Tín nhiệm cao: 71

- Tín nhiệm: 10

- Tín nhiệm thấp: 0

10. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tp.HCM Nguyễn Văn Nam

- Tín nhiệm cao: 73

- Tín nhiệm: 8

- Tín nhiệm thấp: 0

11. Trưởng Ban Dân tộc Tp.HCM Huỳnh Văn Hồng Ngọc

- Tín nhiệm cao: 44

- Tín nhiệm: 33

- Tín nhiệm thấp: 4

12. Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã

- Tín nhiệm cao: 44

- Tín nhiệm: 27

- Tín nhiệm thấp: 10

13. Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân

- Tín nhiệm cao: 52

- Tín nhiệm: 22

- Tín nhiệm thấp: 6

14. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân

- Tín nhiệm cao: 56

- Tín nhiệm: 20

- Tín nhiệm thấp: 5

15. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng

- Tín nhiệm cao: 57

- Tín nhiệm: 21

- Tín nhiệm thấp: 3

16. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng

- Tín nhiệm cao: 47

- Tín nhiệm: 25

- Tín nhiệm thấp: 9

17. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thinh

- Tín nhiệm cao: 50

- Tín nhiệm: 26

- Tín nhiệm thấp: 5

18. Chánh Văn phòng UBND Tp.HCM Đặng Quốc Toàn

- Tín nhiệm cao: 50

- Tín nhiệm: 28

- Tín nhiệm thấp: 3

19. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Thuận

- Tín nhiệm cao: 44

- Tín nhiệm: 32

- Tín nhiệm thấp: 5

20. Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng

- Tín nhiệm cao: 69

- Tín nhiệm: 12

- Tín nhiệm thấp: 0

21. Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ

- Tín nhiệm cao: 55

- Tín nhiệm: 23

- Tín nhiệm thấp: 3.