Hải Phòng: Công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

01/10/2023 20:01

Tổng cộng 6 xã trên địa bàn 4 huyện vừa được Hội đồng thẩm định Tp.Hải Phòng nhất trí bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững Tp.Hải Phòng vừa tổ chức họp, bỏ phiếu công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao đợt 1 năm 2023.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã có văn bản đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao đối với 12 xã trên địa bàn 5 huyện: An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy và Cát Hải (cùng Tp.Hải Phòng).

Tuy nhiên, 6 xã gồm: Tân Trào (huyện Kiến Thụy), Gia Luận, Hiền Hào, Trân Châu, Phù Long, Việt Hải (huyện Cát Hải) chưa đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao theo quy định. Vì vậy chưa được Tp.Hải Phòng xét công nhận xã NTM nâng cao đợt này.

Đối với 6 xã còn lại, gồm các xã: Lý Học, Hiệp Hòa, Vĩnh Long (huyện Vĩnh Bảo), Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng), Minh Tân (huyện Kiến Thụy) và xã An Tiến (huyện An Lão) đã đạt các tiêu chí theo quy định và có báo cáo thẩm định của các sở, ngành liên quan của Tp.Hải Phòng.

Hội đồng thẩm định Tp.Hải Phòng đã tiến hành bỏ phiếu công nhận xã NTM nâng cao đối với 6 xã kể trên. Kết quả, 100% số thành viên bỏ phiếu nhất trí công nhận 6 xã: Lý Học, Hiệp Hòa, Vĩnh Long, Đoàn Lập, Minh Tân, An Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo thông tin từ UBND Tp.Hải Phòng, sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương trên địa bàn bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, gồm các huyện: An Lão, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo, Cát Hải và Tiên Lãng. Tp.Hải Phòng đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% số xã trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu.