Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2023

06/01/2023 00:01

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung, Hội Luật gia Hà Tĩnh còn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh trong năm.

Sáng 5/1, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm bản lề của nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia Hà Tĩnh. Tại địa bàn Hà Tĩnh, tình hình kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch Covid-19. Tiếp đó là giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nhiều mặt hàng hàng tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân đã tác động nhiều đến tổ chức và hoạt động của Hội, đời sống của cán bộ, hội viên...

Hội Luật gia Hà Tĩnh ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung, đã tiếp tục tập trung nhiều giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Hà Tĩnh lần thứ V, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh.

Trong năm 2022 các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 175 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 26.250 lượt người tham dự, in ấn, cấp phát 28.953 loại tài liệu là tờ rơi, tờ gấp trong đó tập trung tuyên truyền về các luật mới có hiệu lực năm 2022 như: Luật Phòng, chống ma túy; luật Biên phòng Việt Nam, luật Bảo vệ Môi trường, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê…các nghị quyết, chính sách mới của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và các quyết định mới ban hành của UBND tỉnh Hà Tĩnh...

Chính sách - Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Luật gia tỉnh và 06 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

Bên cạnh đó, Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội đã trực tiếp tư vấn pháp luật 45 vụ việc. Các huyện Hội, chi Hội trực thuộc thông qua thực hiện chuyên môn nghiệp vụ đã trực tiếp tư vấn pháp luật cho 595 lượt người và trợ giúp, hỗ trợ pháp lý 975 lượt người. Tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 35 vụ, việc, tham gia hòa giải ở cơ sở 63 vụ, việc...

Năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao nhất, Hội Luật gia Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Hà Tĩnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2019 - 2024) tới toàn thể cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp, các ngành phát động.

Đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp, vai trò của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2022, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân tổng kết 10 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Hội Luật gia Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho Hội Luật gia tỉnh và 06 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022.