Khánh Hòa: Thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại 2 huyện miền núi

03/10/2023 00:01

Tỉnh Khánh Hòa triển khai thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn để phục vụ người dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm wifi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, triển khai thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa (gọi tắt là nhà sinh hoạt cộng đồng) trên địa bàn 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn nhằm tăng tỉ lệ người dân sử dụng internet, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số và các dịch vụ trên nền tảng internet để tương tác tới chính quyền.

Đối tượng thụ hưởng là người dân, cộng đồng dân cư, đoàn thể, tổ chức xã hội… tham gia sinh hoạt tại nhà sinh hoạt cộng đồng.

Theo kế hoạch, từ năm 2023, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai thí điểm lắp đặt wifi nhằm cung cấp dịch vụ truy cập internet miễn phí tại 22 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa trên địa bàn 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn. Tổng dự toán kinh phí lắp đặt là hơn 5 triệu đồng/tháng/22 điểm, được trích từ nguồn ngân sách nhà nước.

Dân sinh - Khánh Hòa: Thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại 2 huyện miền núi

Tỉnh Khánh Hòa thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại 2 huyện miền núi.

Để triển khai tốt kế hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo một số nội dung như thiết bị thu - phát sóng wifi (modem wifi, bộ phát wifi) phải đảm bảo quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và quy chuẩn kỹ thuật. Thiết bị thu - phát sóng wifi phải đảm bảo mật độ phủ sóng wifi tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng, người dân có thể truy cập internet mà không bị nghẽn mạng, mạng chập chờn hoặc rớt mạng.

Đồng thời, đảm bảo chất lượng, tốc độ truy nhập internet theo gói dịch vụ mà doanh nghiệp viễn thông đã công bố; đảm bảo mọi người dân, đoàn thể, tổ chức chính trị sinh hoạt tại nhà sinh hoạt cộng đồng có thể truy cập, sử dụng dịch vụ internet miễn phí.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao UBND 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Vĩnh, cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân truy cập, sử dụng dịch vụ internet và các ứng dụng, dịch vụ số và các ứng dụng trên nền tảng internet để tương tác với chính quyền. Tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất cho một số nhà sinh hoạt cộng đồng không đủ điều kiện an toàn thiết bị thu – phát wifi…

Châu Tường