Quảng Nam: Tăng cường thanh tra đột xuất, xử lý các hành vi vi phạm đóng bảo hiểm

20/09/2023 13:00

Ngày 19/9, ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã có yêu cầu xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm.

Trước đó, ngày 12/9, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi UBND Tp.Tam Kỳ tình hình chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thất nghiệp lao động – bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) tháng 8/2023.

Theo đó, đến tháng 8/2023, trên địa bàn có 310 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền hơn 24,164 tỷ đồng. Những đơn vị, doanh nghiệp còn đang hoạt động còn có số tiền chậm đóng từ 100 triệu đồng hoặc số tháng chậm đóng từ 12 tháng trở lên là 15,441 tỷ đồng.

Đơn vị khối hành chính sự nghiệp, đoàn thể, cán bộ xã, phường… có số tiền chậm đóng từ 1 tháng trở lên hơn 1,1 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, UBND Tp.Tam Kỳ đề nghị các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN nghiêm túc chấp hành pháp luật hiện hành về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; có trách nhiệm tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Chính sách - Quảng Nam: Tăng cường thanh tra đột xuất, xử lý các hành vi vi phạm đóng bảo hiểm

Viên chức Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra giám sát sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệm, bảo hiểm y tế theo quy định.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Tp.Tam Kỳ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam và các ngành liên quan thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Đề nghị Liên đoàn lao động thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở trên địa bàn, nhất là tổ chức công tác đoàn tại các cơ quan, đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động thực hiện trách nhiệm đại diện, đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về thực hiện hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế… theo quy định”, ông Lai nhấn mạnh.