Thông tư mới về giãn chu kỳ đăng kiểm ô tô có hiệu lực từ 3/6

Từ ngày 3/6, chủ xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thể vào trang web Cục Đăng kiểm để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận gia hạn chu kỳ kiểm định.