Quy định mới về tiền lương, phụ cấp trong doanh nghiệp Nhà nước

Chính phủ đã ban hành quy định mới về tiền lương, bảng lương, phụ cấp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.