THỜI ĐẠI

Sứ mệnh xanh: "Kêu gọi 1 triệu cây xanh cho tương lai"

19:22 02/10/2023

Chương trình “Kêu gọi 1 triệu cây xanh cho tương lai” bắt đầu triển khai từ đầu năm 2023 đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn đến từ cộng đồng. Với mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2025.