Đại biểu băn khoan về việc đường sắt Nhổn - ga Hà Nội về đích năm 2027

Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, nhà thầu đang nỗ lực xây dựng lại toàn bộ kế hoạch thi công ca kíp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.