Đồng Quang Vinh: "Khao khát của tôi là đưa âm nhạc đến với mọi người"

Theo chia sẻ của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, khi được biểu diễn ở không gian mở, nhạc giao hưởng sẽ được làm mới để dễ nghe hơn, gần gũi hơn.