Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029

12/04/2024 16:12

Ban chấp hành chọn bầu Luật gia Vũ Hải Dương - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 12/4, Hội  Luật gia huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024– 2029, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển” nhằm phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao vị trí, vai trò các cơ quan tư pháp.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Luật gia Quách Đình Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, ông Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạc Thuỷ. 

Đại hội nhiệm kỳ 2024– 2029 là dịp Hội Luật gia huyện Lạc Thuỷ nâng cao nhận thức của các hội viên, của cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp; khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò của Hội Luật gia huyện trong việc tham gia thực hiện hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, huyện Lạc Thủy.

Nhiệm kỳ 2017 – 2024 Hội Luật gia huyện Lạc Thủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội, các hội viên Hội không ngừng phát triển, đến nay Huyện hội đã có số lượng 41 hội viên sinh hoạt tại 3 tổ hội.

Sự kiện - Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029

Ban chấp hành Hội Luật gia huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong nhiệm kỳ qua Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh hội, của Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện, được sự phối hợp của các cơ quan khối nội chính, của các Hội đặc thù và của các xã thị trấn; đó là nguồn động viên to lớn giúp Huyện Hội đạt được những kết quả, hoàn thành các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2024.

Qua đó, các hội viên đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Tham gia xây dựng các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc thực pháp luật, kiến nghị với cơ quan Nhà nước về xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và của các Hội viên.

Đại hội lần này đánh giá lại những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém để xác định nguyên nhân, tìm ra phương hướng và các giải pháp cụ thể để khắc phục. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội lần này sẽ lựa chọn, giới thiệu các Luật gia có uy tín, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Hội khoá IV, nhiệm kỳ 2024-2029 để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội.

Đại hội đã bầu 7 luật gia vào Ban chấp hành Huyện hội. Ban chấp hành chọn bầu Luật gia Vũ Hải Dương - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sự kiện - Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029 (Hình 2).

Luật gia Quách Đình Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

Khoá IV, nhiệm kỳ 2024–2029,Hội Luật gia huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội để thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của hội viên theo quy định Điều lệ hội. Rà soát ban hành kiện toàn lại quy chế; Kiện toàn tổ chức Hội;

Tăng cường phát triển hội viên, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị lồng ghép với nhiệm vụ của Hội.

Tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho chính quyền, cho nhân dân, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đặc biệt là tham gia tích cực các vụ việc pháp lý phức tạp, khó khăn vướng mắc trên địa bàn.

Sự kiện - Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029 (Hình 3).

Lãnh đạo huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sự kiện - Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029 (Hình 4).

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình chúc mừng Đại hội.

Phát huy vai trò của Hội Luật gia với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, mở rộng tăng cường mối quan hệ công tác với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hội đặc thù, các xã thị trấn trong hoạt động pháp luật; nhất là trong thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

Đàm Quang